Muharrem Kaynak
  25-05-2022 17:24:00

KÖYÜMDEN ANEKDOTLAR

Bugün konumuz, Kayalar Köyü Anekdotlarıdır. Gerçek ve yaşanmış Kayalar olaylarının sizlere anekdot olarak aktarılması için uzun zamandan beri araştırıyorum. Derleyebildiğim bu ibretlik ve ders veren güzel hikayecikler, halen köyümüzde yaşayan tüm Kayalarlı hemşerilerimizin bildiği ve duyar duymaz, yüzlerinde gülücüklerin ve tatlı bir tebessümün oluştuğu hoşa giden ibretlik olaylardır. Ayrı ayrı tarihlerde yayınladığım bu güzel hikayecikleri ;

- 2009 yılında yayınlanan KAYALAR KÖYÜ ve TARİHİ kitabımın değişik bölümlerinde,

-2016 yılında yayınlanan TEMETTÜAT KAYITLARI ile KAYALAR kitabımın ikinci bölümünde (12 anekdot ile),

-2018 yılında yayınlanan KAYALAR KÖYÜ TARİHİ ve SOSYAL YAŞAMI kitabımın ikinci bölümünde (12 anekdot ile) ,

-2021 yılında yayınlanan "THE KAYALAR" KAYALAR KÖYÜ kitabımın da ikinci bölümünde (12 anekdot ile) dile getirmiştim. Bu kez Kayalar Köyü Anekdotları'nı, ikişer - üçer gazetemizin uygun köşelerinde "ODAGIRANI SOHBETLERİ" içinde sizlerle paylaşacağım.Yüzünüzden tebessüm ve samimi gülücükler eksik olmasın . 25 MAYIS 2022 Muharrem KAYNAK

Söze başlarken ;                                                                                                                                                                                                                                                      

Bu yazılanlara ne denir diye araştırdım, sözlük ve ansiklopedileri karıştırdım, her birisinin birer anekdot olduğunu öğrendim.

Anekdot; yaşanmış bir olayın başlı başına bir bütünlük gösteren öyküsüdür ve bu öykü ders veren, ibretlik bir örnektir. Diğer bir tarif de ise, kısa öykü, fıkra, makale, menkıbe, hikayenin yavrusu, hikayecik, fıkra yerine diye tarif ediliyor. Bazı kaynaklarda, kısa ve özlü bir anlatımı olan, ince anlamlı ve güldürücü öykücükler olarak ifade edilmektedir.

Anekdot kahramanlarımız kimdir, anekdot yaratan Kayalar olayları nelerdir, ne zaman, nerede, ne maksatla, yaratılmış ve doğmuştur, kime ne demek istiyor, alınacak dersler nelerdir .

Köyde çok kolay veya çok zor işler ile uğraşırken söylenen sözlerden, tarla, bağ, bahçe ziraati ile uğraşırken, çift sürerken, ekin ekerken, mısır bostan çapalarken, orak biçerken, harman alırken…vb.  olaylardan ve hayvancılıkla uğraşırken başa gelen olaylardan .

Cemiyet hayatındaki toplantılarda, camide, mevlit, hayır, düğün, dernek, bayram , nişan ve nikah törenlerinde...alınan ve çıkarılan derslerden, okulda, okula gelip giderken, (Koca çay) Koca Dere’de veya Koca Dere’ye gelip giderken, Balya’ya, Ilıca’ya ve Balıkesir’e gidiş gelişlerde veya oralarda yaşanan olaylardan.

Gurbet ellerde yaşanan ve çekilen çilelerden, Balya ve Soma madenlerinde çalışırken, Alamanya'da çalışırken…ve yaşananlardan, askerlik anılarından, askere giderken, izine gelirken veya teskere alıp dönerken, asker arkadaşlarından, askerlikte yaşanan olaylardan, civar köylerle birlikte yaşadığımız olaylardan (muhacir, yörük, laz, çerkez, gürcü, çetmi ve roman vatandaşlardan ) alınan derslerden derlenen hikayelerden.

Bu güzel eser ve hikayelerimizi Nasreddin Hoca fıkraları ve en meşhur Karadeniz fıkraları gibi dilden dile dolaştıralım.Yeri geldiğinde sözümüzü söyleyelim ve taşı gediğine koyalım, köyümüzün fıkra ve hikayelerine sahip çıkarak bunları yaratan hikaye kahramanlarımızı anarak yaşatalım.

Teşekkür ;

 Sn.Ömer ÜNAL (Ömer Abi) ; Köy kahvesindeki sohbetlerimizde her anlatılan hikayeden sonra,  bunları not alalım, unutmayalım, hemen yazalım ve bu zengin kültür mirasımızın kalıcı olmasını, dilden dile dolaşmasını ve ulaşmasını sağlayalım derdiniz.İşte yazdık ama size yetiştiremedik, siz rahmetli olsanız da, biz onları okuyucularımızla paylaşıp sizi anıyoruz, mekanınız cennet olsun.

Öğretmen Sn.Celal KARABIYIK bana yukarıdaki sözünüzü bu şekilde aktardı ve hatırlattı, aman unutmayalım, hemen yazalım dedi. Bizde bu görevi yerine getirelim diye işe koyulduk, yazdık ve şimdi okuyucularımızla paylaşıyoruz. Sevgi ve saygılarımızla, Kayalar’a ve Kayalarlılar’a armağan olsun. 

ANEKDOT NO : 1 (ARKADAŞLAR PAZAR EKMEĞİ YESİN)

Son askerlik yoklamalarını da yaptıran Kayalar delikanlıları köyde “ Arifene “ yaparlar ve helalleşip Balıkesir’e oradan da tren ile acemi birliklerine gideceklerdir. Kara yolu ile yaya olarak Balıkesir’e varırlar, civar köylerle beraber yirmiye yakın asker arkadaş karınlarını doyurmak için bir lokantaya girer, uzun bir masa etrafında dizilirler, herkes yemeğini söyler, ancak masada yeterli ekmek olmadığını gören Kayalar’lı bir arkadaş, hemen kalkar, yakındaki ekmek fırınından kişi sayısı kadar ekmek alır kucaklar getirir,fırıncı da ekmekleri taşımada bu delikanlıya yardımcı olur.

Gün görmüş arkadaşları ve lokantacı bir kucak ekmek ile dönen delikanlıyı mahcup etmek istemezler ve derlerki ekmeğimiz vardı ne zahmet ettin. Mahcup ama gönlü bol delikanlımız yahu bu kadarcık ekmek kime yetecek “HEM ARKADAŞLAR PAZAR EKMEĞİ YESİN” der.

Bu delikanlının adını bizler biliyoruz ama kendisi rahmetli oldu .Köyde bu hikayeyi bilmeyen de yoktur, biz de isim vermeden yazıyoruz.(Bu hikaye kendi arkadaşlarının ağzından aktarılmıştır.)

Neden: Bu delikanlı yaylada hayvancılıkla uğraşıyor, orada yaşıyor, düğünde, bayramda ve cuma günleri namaz kılmak için ancak köye kadar gelen birisidir. Kasabayı, şehri ve lokantayı bilmez, ama çok cömert, eli açık ve gönlü boldur yardım sever birisidir, bu da konumuzun güzel bir örneğidir.

ANEKDOT NO : 2 (KOCA MEHMET’İN PREFE OYNAMASI)

Ayvaz oğlu Koca Mehmet ; eski toprak, güçlü ve  kuvvetli bir adamdır. Evde karnını doyurur,  cigarasını yakar, doğru Odagıranı’na  kahveye giderken .Karısı  dur  gitme, biraz odun kes de ocağa atalım deyince, avlunun içindeki odunları balta ile keserken, balta kayar ve ayağı kesilir ciddi bir şekilde kanamaya başlar, kanı durduramayınca hanımı, hadi çabuk git de sağlıkçı kahvededir, oralarda epsemlet der. Ağzından düşürmediği sarma sigarasını tüttürerek ve yürüyerek kahveye gelen Koca Mehmet’e ulan iyiki geldin var mısın bir okka yapağısına prefe oynamaya deyince, hemen iki kişi prefeye başlarlar. Ayağının kesilip şarıl şarıl kan aktığını unutan Koca Mehmet’i Sağlıkçı Ali uyarır, Yahu Koca Dayı bu nedir deyince  “ HA! SAHİ BEN AYAĞIMI KESMİŞTİM ONUN İÇİN KANIYOR, ŞU OYUN BİTSİNDE Bİ BAKIVER DER” Gereği sağlıkçı tarafından hemen yapılır ve kan durdurulur. Sonuç :Prefe briçten de zor, herkesin öğrenip oynayamadığı, sayı tabelasının bile tutulmasını, kayıt altına alınmasını bilenlerin sayısının çok az olduğu bir iskambil oyunudur.Çok uzun sürer, idama mahkum bir suçlunun son arzusudur ve oyun dört yıl sürmüştür, bu süre zarfında affa uğradığı için ölümden kurtulmuştur denir. Koca Mehmet İlkokul üçüncü sınıfa kadar okumuş mudur bilemem, oğulları ve torunlarına soralım, doğrusunu onlar bilirler. NOT : Koca Mehmet’in iki  kilelik  dolu buğday çuvalını ambarın merdivenlerinden tek başına sırtında çıkardığı bilinir ve söylenir. (Bu hikaye Sağlıkçı Ali Şerbetçi’den  alınmıştır.)

ANEKDOT NO : 3  (KOLCULAR GELİNCE AĞZINDAKİ SİGARAYI CAST… DİYE YUTAN SELBES MUSTAFA)

Eskiden köyde ve kentte hemen herkes tütün sarar ve kendi cigarasını kendisi yapar içerdi.Gerçi Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Türkiyemiz’de filitresiz cigaralar vardı ama çok pahalı idi .Köye kaçak tütün getiren tüccarlar olurdu, sigara içen onu bulurdu . Ama kolcular yakalarsa kaçak sigara içenin tütün, tabaka, pipo ve kağıdına el koyar, para cezası keserdi, üst üste yakalanır ve korucuya karşı gelirse hapse (dama tıkılırdı) atılırdı. Kolcuların ne zaman nereye gelip baskın yapacağı belli olmazdı, aniden köy kahvesini basan kolcuları görenler, cigarayı, tabakayı, pipoyu, tütün ve kav kesesini, varsa çakmağını atar fırlatır ve bende yok, bu benim değil diye kendilerini savunurlardı.

İşte öyle bir gün, Selbes Mustafa köy kahvesinde iken, ağzındaki yanan kaçak sigarayı (Kolcuları görür görmez eli ile alıp yere atmadan) dili üzerinde çeviripdiye söndürür ve yutar. Kolcular gidince kendisine  sorarlar  “ YAHU SELBES MUSTAFA SENİN AĞZINDAN  YERE SİGARA DÜŞMEDİ NE YAPTIN YUTTUNMU YOKSA “ derler. O’da dilimle çevirdim vediye yutuverdim der. (Bu hikaye köy kahvesi sohbetlerinden alınmıştır.)

ANEKDOT NO : 4 (SELAM DURAN DOZER OPERATÖRLERİ)

Köyümüzde 1961-1974 ve 1978-1979 yıllarında toplam 14 yıl süre ile muhtarlık yapan ve adı unutulmayan, yaptığı ve başlattığı hizmetlerle devamlı olarak anılan Bekir Sami Gümüş (Bekir Ağa) köyümüzün yollarının yapımında ve imece usulü çalışmalarda bile bizzat kazma kürek ile çalışarak örnek olmuş bir adamdır. Buna rağmen kendisini çekemeyen ve kıskanan bazı kötü niyetli kişilerce çalışmaları engellendiği için yollarımızın yapımı 20-25 yıl gecikmiştir.Oysa çalışmalarının takdir edilip alkışlanması gerekiyordu.

Ve nihayet : Bekir Sami Gümüş vefat ettiğinde hala köyümüzün yolları devletin dozer, makine ve greyderleri ile yapılmaya devam ediyordu. Onun cenazesini omuzlarında taşıyan kortej Alapınar yolunu takiben Koca Emin’in evinin altından geçip Karşıyaka’ya doğru ilerlerken yol yapımını sürdüren bir dozer ile bir greyder operatörü araçlarını stop ettirip, yere inerek Bekir Sami Gümüş’ün cenazesini ayakta selamlamışlardır. ( Bu anekdot  Beyazıt Kaynak’tan alınmıştır.)

  FACEBOOK YORUM
Yorum

  YAZARIN DİĞER YAZILARI

PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 38 23 3 12 69 36 81 +33
2 Fenerbahçe 38 21 7 10 73 38 73 +35
3 Konyaspor 38 20 10 8 66 45 68 +21
4 Başakşehir FK 38 19 11 8 56 36 65 +20
5 Alanyaspor 38 19 12 7 67 58 64 +9
6 Beşiktaş 38 15 9 14 56 48 59 +8
7 Antalyaspor 38 16 11 11 54 47 59 +7
8 Fatih Karagümrük 38 16 13 9 47 52 57 -5
9 Adana Demirspor 38 15 13 10 60 47 55 +13
10 Sivasspor 38 14 12 12 52 50 54 +2
11 Kasımpaşa 38 15 15 8 67 57 53 +10
12 Hatayspor 38 15 15 8 56 60 53 -4
13 Galatasaray 38 14 14 10 51 53 52 -2
14 Kayserispor 38 12 15 11 54 61 47 -7
15 Gaziantep FK 38 12 16 10 48 56 46 -8
16 Giresunspor 38 12 17 9 41 47 45 -6
17 Çaykur Rizespor 38 10 22 6 44 71 36 -27
18 Altay 38 9 22 7 39 57 34 -18
19 Göztepe 38 7 24 7 40 77 28 -37
20 Yeni Malatyaspor 38 5 28 5 27 71 20 -44
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 36 21 8 7 56 31 70 +25
2 Ümraniyespor 36 21 8 7 64 37 70 +27
3 Bandırmaspor 36 19 12 5 56 34 62 +22
4 İstanbulspor 36 17 10 9 57 40 60 +17
5 BB Erzurumspor 36 16 10 10 55 44 58 +11
6 Eyüpspor 36 15 9 12 56 44 57 +12
7 Samsunspor 36 13 11 12 54 46 51 +8
8 Boluspor 36 14 14 8 42 44 50 -2
9 Manisa FK 36 14 15 7 45 44 49 +1
10 Tuzlaspor 36 13 13 10 45 44 49 +1
11 Denizlispor 36 14 15 7 46 50 49 -4
12 Keçiörengücü 36 13 14 9 45 47 48 -2
13 Gençlerbirliği 36 14 16 6 44 54 48 -10
14 Adanaspor 36 12 15 9 40 44 45 -4
15 Altınordu 36 14 19 3 45 62 45 -17
16 Kocaelispor 36 12 16 8 40 49 44 -9
17 Bursaspor 36 12 16 8 43 53 44 -10
18 Menemenspor 36 8 14 14 42 57 38 -15
19 Balıkesirspor 36 3 30 3 26 77 12 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 22/05/2022 Hatayspor 4 - 1 Giresunspor
 22/05/2022 Adana Demirspor 7 - 0 Göztepe
 22/05/2022 Fatih Karagümrük 0 - 1 Alanyaspor
 22/05/2022 Başakşehir FK 3 - 1 Trabzonspor
 21/05/2022 Beşiktaş 1 - 1 Konyaspor
 21/05/2022 Yeni Malatyaspor 0 - 5 Fenerbahçe
 21/05/2022 Altay 2 - 4 Kasımpaşa
 21/05/2022 Sivasspor 2 - 1 Kayserispor
 20/05/2022 Antalyaspor 1 - 1 Galatasaray
 20/05/2022 Gaziantep FK 2 - 0 Çaykur Rizespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/05/2022 Bursaspor 1 - 0 Menemenspor
 21/05/2022 Kocaelispor 4 - 1 Adanaspor
 21/05/2022 Gençlerbirliği 2 - 4 Ümraniyespor
 21/05/2022 Keçiörengücü 1 - 2 MKE Ankaragücü
 20/05/2022 Denizlispor 4 - 0 BB Erzurumspor
 20/05/2022 İstanbulspor 0 - 0 Bandırmaspor
 20/05/2022 Balıkesirspor 0 - 3 Eyüpspor
 20/05/2022 Tuzlaspor 2 - 4 Samsunspor
 20/05/2022 Boluspor 2 - 1 Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Somaspor 0 - 0 İnegölspor
 07/05/2022 Bodrumspor 1 - 2 Adıyaman FK
 07/05/2022 Van Spor FK 4 - 2 Niğde Anadolu FK
 07/05/2022 Sivas Belediyespor 1 - 0 Sakaryaspor
 07/05/2022 Çorum FK 3 - 2 Afjet Afyonspor
 07/05/2022 Bayburt Özel İdare Spor 1 - 0 Ergene Velimeşe
 07/05/2022 Sarıyer 3 - 1 Diyarbekir Spor
 07/05/2022 Ankaraspor 0 - 0 1461 Trabzon FK
 07/05/2022 Kahramanmaraşspor 0 - 1 Turgutluspor
 07/05/2022 Serik Belediyespor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2022 Elazığspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 07/05/2022 Kahta 02 Spor 6 - 0 Başkent Gözgözler Akademi FK
 07/05/2022 Nevşehir Belediyespor 3 - 3 Bergama Belediyespor
 07/05/2022 Batman Petrolspor 2 - 1 Arnavutköy Belediye
 07/05/2022 Sancaktepe FK 0 - 2 Artvin Hopaspor
 07/05/2022 Hendek Spor 0 - 1 Bursa Yıldırımspor
 07/05/2022 1954 Kelkit Bld.Spor 0 - 2 Karaman Futbol Kulübü
 07/05/2022 Çatalcaspor 1 - 0 Osmaniyespor FK
 07/05/2022 Erbaaspor 1 - 4 Belediye Kütahyaspor
ŞANS OYUNLARI
YUKARI